Conform datelor preliminare ale Institutului Național de Statistică în trimestrul trei al anului 2019, costurile totale ale angajatorilor pe oră lucrată de angajații lor au crescut cu 10% față de trimestrul al treilea al anului 2018. Creșterea industriei a fost cu 8,3%, în servicii - cu 10,5%, iar în construcții - cu 10,1%.

muncă

După activitățile economice din al treilea trimestru al anului 2019, cea mai mare creștere a costurilor totale ale forței de muncă comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat în sectoarele economice „Activități imobiliare” - cu 15%, „Alte activități” - cu 14%, și „Educație” - cu 12,8%.

În al treilea trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a trimestrului 2018, cheltuielile cu remunerarea pe oră lucrată au crescut cu 9,7%, iar celelalte cheltuieli (cu excepția celor pentru remunerare) - cu 11,2%. Pe sectoare economice, modificarea cheltuielilor salariale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent variază de la 15,1% pentru „Alte activități” la 2,2% pentru „Minerit și cariere”.