3,2% dintre angajați și-au pierdut locurile de muncă în 2016.

2017 mare

În 2016, 41.611 întreprinderi au fost închise sau 11,9 la sută din numărul de întreprinderi active în același an, drept urmare 3,2 la sută dintre cei angajați în cursul anului și-au pierdut locurile de muncă, potrivit datelor preliminare dintr-un studiu al Institutului Național de Statistică evenimentele demografice ale companiilor din Bulgaria pentru 2017, care le urmărește dinamica pe o perioadă de cinci ani.

În 2016, 42,3 la sută din întreprinderile „moarte” erau clasificate în sectorul G - „Comerț; repararea autovehiculelor și motocicletelor”. Cele mai viabile sunt întreprinderile din sectoarele B - "Industrii extractive", E - "Alimentarea cu apă; canalizare, gestionarea deșeurilor și activități de remediere", și D - "Producția și distribuția energiei electrice și a căldurii și a combustibililor gazoși", ca întreprinderi închise ale acestora sunt mai mici de 1 la sută.

În 2017, 347.730 de întreprinderi active au funcționat în Bulgaria, ceea ce reprezintă 0,1% mai puțin decât în ​​2016 anterior.

Cea mai mare pondere relativă din numărul total de întreprinderi active pe întreaga perioadă (2013 - 2017) o au întreprinderile active cu zero angajați. În 2017, numărul acestora a fost de 164.876 și a reprezentat 47,4% din totalul întreprinderilor active. Următorul grup de „1 - 4 angajați” include 130.873 de companii, sau 37,6 la sută din numărul total pentru 2017. Cea mai mică pondere a întreprinderilor este în grupul „5 - 9 angajați”. În medie, perioada este de 7,2 la sută, iar în grupul „10 și mai mulți angajați” în medie pentru perioada considerată de cinci ani, se încadrează 7,8 la sută din întreprinderile active. Numărul de angajați din grupul „10 și mai mulți angajați” este de 69,4 la sută din angajați în perioada 2013 - 2017.

Din numărul total de întreprinderi din sectoarele considerate ale economiei, 12% au fost „născuți din nou” în 2017. În ultimii cinci ani, o medie de 12,03 la sută din numărul întreprinderilor active în această perioadă s-au „născut” anual.

Pentru perioada 2013 - 2017 cea mai mare pondere relativă o au întreprinderile „nou-născuți” din sectorul G - „Comerț; repararea autovehiculelor și motocicletelor”, întrucât în ​​medie pe perioada de cinci ani această pondere este de 42,2 la sută. Cea mai mică pondere a întreprinderilor înființate se află în sectorul B - „Exploatare minieră și carieră” - doar 0,1 la sută în medie pentru perioada respectivă. Această tendință continuă în 2017.

În perioada observată din 2013 până în 2017, cel mai mare număr de întreprinderi „nou-născute” nu au angajat forță de muncă. Grupul „0 angajați” în 2017 a inclus 28.064 întreprinderi nou-născute, urmat de grupul cu 1 până la 4 angajați - 12.661. În același an, întreprinderile nou-născute cu 10 sau mai mulți angajați erau doar 537.

Dintre toate întreprinderile „născute” din 2016, 79,4 la sută supraviețuiesc un an mai târziu, deoarece în grupul cu „5 - 9 angajați” această pondere relativă este de 88,8 la sută.

În 2016, au existat 43.434 de start-up-uri, din care 34.508 au supraviețuit cu succes în 2017. Cea mai mare este ponderea întreprinderilor supraviețuitoare în sectorul H - „Transport, depozitare și poștă” - 87,3 la sută, iar cea mai mică - în sectorul D - „Producția și distribuția energiei electrice și a căldurii și a combustibililor gazoși” - 52,1 la sută. Din 2012, odată cu plecarea din anul nașterii, a existat tendința de a reduce numărul de întreprinderi supraviețuitoare și pentru cele patru grupuri de întreprinderi în funcție de numărul de angajați din acestea.

Ponderea întreprinderilor născute în 2012 și active încă cinci ani mai târziu - în 2017, este de 5,6%. Cele mai viabile sunt întreprinderile din sectorul D - „Producția și distribuția de energie electrică și termică și combustibili gazoși”, unde ponderea unităților care au supraviețuit în perioada de cinci ani este de 13,6%. Valoarea acestui indicator este cea mai mică pentru întreprinderile din sectorul L - „Activități imobiliare” - 4 la sută.

Numărul total de angajați din „născuții” în 2016 și care au supraviețuit în 2017 întreprinderilor pentru cele treisprezece sectoare considerate ale NACE.BG-2008 este de 87.229 de persoane. 59,5 la sută din toți angajații sunt concentrați în trei sectoare: G - "Comerț; repararea autovehiculelor și motocicletelor" - 32,5 la sută, C - "Fabricare" - 13,9 la sută, iar I - "Hoteluri și restaurante" - 13,1 la cent. sute.