Țara noastră este a patra pe acest indicator în UE

cheltuielile

Bulgarii fac doar aproximativ o cincime din toate cheltuielile pentru alimente și băuturi răcoritoare și, conform acestui indicator, țara noastră se află pe ultimul loc pe continent. Acest lucru este demonstrat de datele Eurostat pentru 2018, publicate luni.

Din toate cheltuielile lor, gospodăriile bulgare cheltuiesc 19,1% pentru alimente și băuturi răcoritoare, comparativ cu o medie de 12,1% pentru Uniunea Europeană. Acesta este al doilea cel mai important cost după aceea pentru locuință - încălzirea, iluminatul și alte costuri generale, care sunt de 19,9%.

În trei țări din UE, cheltuielile cu alimentele reprezintă un procent mai mare din totalul cheltuielilor casnice decât în ​​Bulgaria. Sunt 27,8% în România, 20,9% în Lituania și 19,6% în Estonia. (Vezi graficul).

Cu câteva excepții, situația este mai gravă în țările continentului care nu sunt membre ale UE. De exemplu, în Serbia aceste cheltuieli sunt de 24,2% din total, iar în Turcia sunt de 21,2%.

Dintre statele membre, gospodăriile din Regatul Unit, Irlanda și Luxemburg cheltuiesc cel mai puțin pe alimente. În alte 7 state membre, acest cost este mai mic decât media europeană.

Pentru majoritatea statelor membre UE, costul alimentelor este doar al treilea după costul acasă și al transportului. În Bulgaria, costul locuinței este, de asemenea, pe primul loc, singura diferență este că mâncarea este pe locul al doilea ca parte din toate costurile, iar transportul este pe locul trei.

În ultimii 10 ani, costul alimentelor și al băuturilor răcoritoare în majoritatea țărilor europene a rămas stabil.