KP № 45 TRATAMENT INTERVENȚIONAL ȘI CATETERIZAȚII DIAGNOSTICE ASOCIATE ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE
Ședere minimă în spital - 1 zi

asociate

CODURI DE PROCEDURI DE BAZĂ SUB CIM-9 KM

PROCEDURI DE DIAGNOSTIC DE BAZĂ

PROCEDURI DE DIAGNOSTIC PENTRU INIMĂ ȘI PERICARDIE
** 37,21 CARDEATERIZARE DREAPTA
cateterism cardiac BSU
Exclude:
în cateterism pe partea stângă - 37,23
** 37,22 CATETERIZAREA INIMII STÂNGA
Exclude:
în cateterizarea pe partea dreaptă - 37,23
** 37.23 CATETERIZAREA INIMII DREAPTA ȘI STÂNGA COMBINATĂ

ARTERIOGRAFIE FOLOSIND MATERIALUL DE CONTRAST
Include: angiografia arterei
puncție arterială pentru injectarea materialului de contrast
radiografia arterelor (prin fluoroscopie)
arteriografie retrogradă
Exclude:
arteriografie folosind:
radioizotopi și radionuclizi - 92.01-92.19
ecografie - 88.71-88.79
angiografie fluorescentă a ochiului - 95.12
** 88,42 AORTOGRAFIE
arteriografie aortică și arc aortic
** 88.43 ARTERIOGRAFIA ARTERELOR PULMONARE
** 88.44 ARTERIOGRAFIA ALTOR NAVE INTRAOCRACIALE
Exclude:
angiocardiografie - 88.50-88.58
arteriografia arterelor coronare - 88.55-88.57

ALTE PROCEDURI DIAGNOSTICE CARDIOVASCULARE ȘI VASCULARE NEOPERAȚIONALE
Exclude:
ECG al fătului - 75,32
** 89.52 ELECTROCARDIOGRAFIE
ECG BSU
ECG (cu 12 sau mai multe derivări

** 90,59 TEST DE SÂNGE

PROCEDURI TERAPEUTICE DE BAZĂ

ALTE FUNCȚIONĂRI A SUPAPELOR ȘI SEPTUL INIMII
* 35,96 VALVULOPLASTIE PERCUTANE
valvuloplastie percutanată cu balon

IMPLANTAREA SISTEMULUI DE SUPORT AL INIMII
* 37.61 IMPLANTAREA BALONULUI PULSATOR

ALTE OPERAȚII DE NAVE
* 39,90 INSERARE ÎN ARTERA NECORONARĂ A STENTULUI (OVE)
tehnica de recanalizare endovasculară
grefă (i) de stent
Exclude:
astfel pentru corectarea anevrismului - 39.71-39.79

INJECȚIA SAU INFUZIA DE SUBSTANȚĂ MEDICINALĂ SAU PREVENTIVĂ
Include:
injecție subcutanată sau perfuzie cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intramusculară cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intravenoasă cu acțiune locală sau generală
* 99.10 INJECȚIA SAU INFUZIA DE SUBSTANȚĂ TROMBOLITĂ
activator plasminogen tisular
Exclude:
aspirina - nu codifica
inhibitor de trombocite al glucoproteinei IIB/IIIa - 99,20
heparină - 99,19
angioplastie coronariană transluminală percutană vasculară autonomă sau aterectomie coronariană cu referire la o substanță trombolitică - 36,02
warfarină - nu codificați
* 99.19 INJECȚIA ANTICOAGULANȚILOR

INJECȚIA SAU INFUZAREA ALTEI SUBSTANȚE MEDICINALE SAU PREVENTIVE
Include:
injecție subcutanată sau perfuzie cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intramusculară cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intravenoasă cu acțiune locală sau generală
* 99,20 INJECȚIE SAU INFUZIE A INHIBITORULUI DE PLACETE
Inhibitor GP IIB/IIIa
Exclude:
infuzie de heparină - 99,19
injecție sau infuzie de substanță trombolitică - 99.10
* 99.29 INJECȚIA SAU INFUZAREA ALTEI SUBSTANȚE MEDICINALE SAU PREVENTIVE
Exclude utilizarea materialului de contrast

Cerință: Calea clinică este considerată completă dacă sunt aplicate și raportate două proceduri principale de diagnostic și două proceduri terapeutice principale, dintre care una este obligatorie intervențională din codurile procedurilor de bază din ICD-9 KM - * 36.01; * 36,02; * 36.05, * 36.06, * 37.61
Procedurile efectuate trebuie să fie reflectate în Documentul №1.

І. CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT ȘI PENTRU EFECTUAREA CĂILOR CLINICE
1. UNITĂȚI OBLIGATOARE, APARATE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE, DISPONIBILE ȘI FUNCȚIONARE PE TERITORIUL INSTITUȚIEI MEDICALE, PERPETRATORUL ÎNGRIJIRII SPITALULUI
Unitatea medicală de îngrijire spitalicească poate furniza, de asemenea, prin contract, imputate ca unități obligatorii, aparate și echipamente medicale și cu structuri de îngrijire ambulatorie, situate pe teritoriul său.
Unitate obligatorie Aparate și echipamente
1. Clinică/secție/secție cardiologie
sau
Clinica/Departamentul de Cardiologie Pediatrică Conform Ordonanței №18 din 20.06.2005 a Ministerului Sănătății
2. Sala angiografică, care îndeplinește cerințele pentru lucrul într-un mediu cu radiații ionizante Conform Ordonanței №18 din 20.06.2005 a Ministerului Sănătății
3. Laborator clinic Conform standardului medical „Laborator clinic”
4. Departamentul/sectorul de imagistică Conform standardului medical „Diagnosticul de imagistică”
5. OAIL/KAIL/SAIL și/sau unitate/clinică/sector de terapie intensivă Conform standardului medical „Anestezie și terapie intensivă” și/sau
Conform Ordonanței №18 din 20.06.2005 a Ministerului Sănătății

2. UNITĂȚI OBLIGATORII, APARATE MEDICALE ȘI ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA ALGORITMULUI SENII, NEDISPONIBILE PE TERITORIUL TRATAMENTULUI MEDICAL ȘI MEDICAL
Furnizorul de servicii medicale de îngrijire spitalicească este obligat să asigure activitatea unității structurale respective printr-un contract cu o altă instituție medicală, care îndeplinește cerințele pentru aparate, echipamente și specialiști pentru acest CP și are un contract cu NHIF.
Unitate obligatorie Aparate și echipamente
1. Laborator microbiologic Conform standardului medical „Microbiologie clinică”
NOTĂ. NHIF plătește până la două stenturi pe act, dar nu mai mult de patru într-un an calendaristic.

3. SPECIALISTI NECESARI PENTRU IMPLEMENTAREA CĂILOR CLINICE.
Bloc. 1 Specialiști necesari pentru tratarea pacienților cu vârsta peste 18 ani:
- un medic specializat în cardiologie sau medicină internă, care deține un certificat de calificare profesională cu capacitate juridică recunoscută în „Cardiologie invazivă”;

- medic specializat în imagistica diagnostic;
- un medic specializat în laborator clinic.

Bloc. 2 specialiști necesari pentru tratarea pacienților cu vârsta sub 18 ani:
- un medic specializat în cardiologie pediatrică/reumatologie pediatrică, care deține un certificat de calificare profesională cu capacitate legală recunoscută în „Cardiologie invazivă” în copilărie;
- medic specializat în imagistica diagnostic;
- un medic specializat în anestezie și terapie intensivă;
- un medic specializat în laborator clinic.

ІІ. INDICAȚII PENTRU SPITALIZARE ȘI TRATAMENT
1. INDICAȚII PENTRU SPITALIZARE.
1.1. DE URGENȚĂ:
- date clinice, paraclinice și angiografice pentru sindromul coronarian acut fără și cu creștere ST;
-  date clinice și paraclinice privind debutul edemului pulmonar/șocului cardiogen datorat ischemiei miocardice (pentru intervenție coronariană);
-  date clinice și paraclinice pentru forma cardiacă a tromboembolismului pulmonar;
- leziune iatrogenă a unui vas coronarian (pentru implantarea stentului);
- insuficiență cardiacă acută (pentru implantarea unui dispozitiv care acceptă funcția cardiacă);
- date clinice și instrumentale pentru tamponarea cardiacă.

1.2. PLANURI:
- angină stabilă cu stenoză (e) angiografică de înaltă calitate;
- date clinice și instrumentale privind ischemia miocardică silențioasă cu risc crescut;

3. REALIZAREA UNUI DIAGNOSTIC FINAL.
Se bazează pe tabloul clinic, studiile paraclinice, instrumentale neinvazive și invazive efectuate.

4. DEHOSPITALIZAREA ȘI DETERMINAREA REGIMULUI POST-SPITALAL.
Criterii medicale pentru spitalizare:
Pacientul este externat atunci când, ca urmare a observației clinice, a examinărilor și/sau a tratamentului intervențional, a avut loc controlul principalelor simptome patologice și stabilizarea clinică. Pacienții sunt externați într-o stare clinică stabilă, cu pansamentul îndepărtat, fără sângerări sau alte complicații de la locul puncției care necesită tratament spitalicesc.
Notă: Starea obiectivă a pacientului la externare se reflectă în „Fișa de spitalizare” atașată, care devine o parte integrantă a istoriei bolii.
Finalizarea procesului de vindecare și urmărire
Prețul unei căi clinice include două examinări consultative ambulatorii la apariția pacientului în termen de o lună după externare și recomandate în epicriză.
Examinările consultative de control după externarea pacientului se reflectă într-un jurnal/jurnal special pentru examinări, care este stocat în blocul diagnostic-consultativ al instituției medicale - furnizor de îngrijiri spitalicești.
În cazul unui diagnostic inclus în Ordonanță pentru examinarea medicală, pacientul este trimis pentru observare dispensar, conform cerințelor aceluiași.

5. EXAMINAREA MEDICALĂ A ABILITĂȚII DE LUCRU - se efectuează în conformitate cu Ordonanța privind expertiza medicală a capacității de lucru.

DEȘPITALIZARE PEȘTI

Respirație: D VD pur  altul (descrie)

Ritm:  sinus  altul (descrie)

Stare vasculară/operativă locală (pentru cateterism cardiac/PM):
 normal  altul (descrie)

O epicriză a pacientului:

Data programată a inspecției:

III. DOCUMENTAREA ACTIVITĂȚILOR CLINICE
1. SPITALIZAREA PACIENTULUI este documentată în „Istoria bolii” (IS) și în partea II a „Direcției de spitalizare” - bl.

2. DOCUMENTAREA ALGORITMULUI DE DIAGNOSTIC-TRATAMENT - în „Istoria bolii” și Documentul №1, care face parte integrantă din IZ.

3. PRESCRIPȚIA/TRANSFERUL LA O ALTĂ INSTITUȚIE MEDICALĂ ESTE DOCUMENTATĂ ÎN:
- „Istoria bolii”;
- partea a III-a din „Direcția pentru spitalizare” - bl. MH-NHIF №7;
- epicrizis - se obține împotriva semnăturii pacientului (părinte/tutore), reflectată în IZ.

4. DECLARAȚIA CONSIMȚAMENTULUI INFORMAT (Document nr.) - semnat de pacient (părinte/tutore) și face parte integrantă din „Istoria bolii”.

DOCUMENTUL № 1, DOCUMENTUL № 4 ȘI DECLARAȚIA CONSIMȚAMENTULUI INFORMAT SUNT ATASATE LA FIȘA „ISTORIA BOLII”.

Următoarele documente sunt atașate IZ, devenind o parte integrantă a acestuia:
- FORMULAR PENTRU INSTALAREA SUPAPELOR, PROTEZE, STENTURI, IMPLANTE COCLEARE, STIMULATOARE PERMANENTE DE CARDIU, SET DE STIMULARE CARDIUM TEMPORAR.

FORMULAR PENTRU INSTALAREA SUPAPELOR, PROTEZE, STENTE, IMPLANTE COCLEARE, PATIMATORI DE CARDIUM PERMANENTI, SET DE CARDIOSTIMULARE TEMPORANĂ
(O copie a formularului devine o parte integrantă a IA a pacientului)

numele, prenumele și prenumele de pe buletinul de identitate
Adresă: oraș (e) ……………………………………… st ……………………………… Nu.
zh.k. Бл .bl ……… .input …… .tel ……………………………
Vârstă:  sex:   
ani m/f stare civilă cetățenie
INSTITUȚIA MEDICALĂ:  contract cu Fondul Național de Asigurări de Sănătate

numele instituției medicale

cod specialitate numele și prenumele medicului care a efectuat operația

Acceptat de calea clinică Nr. 

data acceptării:    FROM:  
zi lună an număr număr an
data funcționării:    data descărcării:   
zi lună an zi lună an an

Tipul implantului Cod procedură Locul aplicării autocolantului cu numărul de serie Compania furnizorului № a facturii pentru achiziționarea implantului Preț plătit de NHIF Preț plătit de pacient Valoarea totală a implantului

Note:
Autocolantul cu numărul de serie și data fabricării implantului este atașat la locul specificat în formular.
Formularul original este atașat Specificației pentru supape, proteze, stenturi, implanturi cohleare și stimulatoare cardiace permanente și este trimis RHIF.
O copie a formularului devine o parte integrantă a IH a pacientului și este supusă controlului în timpul unui audit de către NHIF.
Formularul este ștampilat cu sigiliul instituției medicale care a efectuat intervenția chirurgicală.

data externării:   
zi lună an
Pacient: Doctor:
(semnătură) (a efectuat intervenția operativă) (semnătură și sigiliu)

EMBOLIZAREA COMUNICAȚIILOR DE NAVE ANORMICE
Înfundarea (embolizarea) vaselor anormale se efectuează la pacienții cu colaterale aortico-pulmonare în cardiopatie complexă, ca preparat preoperator pentru corecția finală. În cazul canalelor arteriale persistente și a malformațiilor arteriovenoase, acesta poate fi un tratament definitiv, deoarece principalul avantaj este evitarea intervenției chirurgicale primare sau repetate și posibila utilizare a unui aparat cardiac. Complicații pulmonare, precum și un defect cosmetic al cicatricii.
Intervenția se efectuează sub anestezie generală. După un examen intracardiac complet, un embol adecvat este introdus printr-un cateter în vasul anormal. În caz de ocluzie incompletă, poate fi necesară o a doua embolie.
Riscurile procedurii sunt mici, rare și similare cu cele ale cateterismului cardiac. Dacă embolusul este deplasat în timpul manipulării, acesta trebuie îndepărtat cu cateterul de inserție. În cazul în care nu poate fi „retras” înapoi în cateter, va fi necesar să îl îndepărtați chirurgical și în același timp să închideți defectul. Embolul va rămâne încorporat în vas. Materialul folosit pentru realizarea acestuia este același cu cel folosit în chirurgia cardiacă pentru a închide aceste comunicări.

ÎNREGISTRAREA PROCEDURILOR CLINICE ALE № 45 „TRATAMENT INTERVENȚIONAL ȘI CATETERIZAȚII DIAGNOSTICE CARDIOVASCULARE LEGATE”
DOCUMENT №1
Procedurile efectuate vor fi introduse de contractantul lor și vor fi reflectate în Documentul №1 în ziua executării.
Înregistrarea lor obligatorie este supusă controlului imediat și ulterior de către experții RHIF/NHIF.
În caz de neexecutare conform algoritmului stabilit al CP, instituția medicală executantă a asistenței spitalicești este supusă impunerii de sancțiuni, inclusiv reținerea în următoarea perioadă de raportare a fondurilor plătite pentru calea clinică.
І. ІІ.
Ziua pentru proceduri 1 zi 2 zi 3 zi Descărcarea de gestiune
Data
PROCEDURI DE DIAGNOSTIC DE BAZĂ

PROCEDURI TERAPEUTICE DE BAZĂ

CONSULTĂRI CU ALȚI SPECIALISTI

DATA ELIMINĂRII PACIENTULUI
SEMNATURA ȘEFULUI CLINICĂ/DEPARTAMENTUL SEMNATURA MEDICULUI