Clasa NAC: personal angajat în servicii publice, securitate și comerț
Cod NAC: 5123

locului

I. PRINCIPALELE LOCURI

1. Efectuează prelucrarea primară a produselor destinate producției bucatelor individuale.

2. Curăță și taie legumele manual sau cu mașina, dezgheță carnea și peștele și efectuează prelucrarea primară a subproduselor.

H. Se ocupă de depozitarea produselor, a semifabricatelor și a produselor finite în conformitate cu cerințele tehnologice și sanitare.

4. Efectuează operațiuni igienice pentru întreținerea lucrului
Acel loc.

5. Efectuează alte sarcini atribuite în mod specific legate de poziție.

P. PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI INERENTE ÎN POZIȚIE

1. Responsabil pentru calitatea prelucrării primare a produselor.

2. Răspunde de daunele cauzate de pierderile cauzate de manipularea sau depozitarea necorespunzătoare a produselor.

III. RELAȚII ȘI RELAȚII ORGANIZAȚIONALE

1. Poziția este direct subordonată bucătarului.

2. În exercitarea funcției, se stabilesc relații organizaționale și relații cu personalul din bucătărie.

IV. COMPETENȚĂ NECESARĂ PENTRU A REALIZA POZIȚIA

1. Trebuie să știu:

(a) tehnologia pentru prelucrarea primară a produselor;

b) cerințele igienice și sanitare pentru depozitarea produselor;

c) cerințele normative pentru protecția muncii și protecția împotriva incendiilor atunci când lucrați în bucătărie.

V. CERINȚE PENTRU POZIȚIE

1. Educație: secundar.

2. Altă calificare: curs pentru bucătari.

3. Experiență profesională: peste 1 an de experiență profesională în specialitate și în absența unui astfel de contract de muncă cu perioadă de probă.