două

Comisia Europeană a publicat două cereri suplimentare de propuneri pentru programe promoționale în sprijinul sectorului alimentar, în lupta pentru recuperare din COVID-19. Ele completează extraordinaraceste măsuri specifice de sprijin cumpărăturiadoptată de Comisia Europeană în mai 2020.

Sprijinul se va ridica la 10 milioane EUR - 5 milioane EUR pentru programele multinaționale și 5 milioane EUR pentru programele obișnuite.

Cererile de cereri se adresează sectoarelor cele mai afectate de criză, și anume fructelor și legumelor, vinului, plantelor, laptelui și produselor lactate și cartofilor pentru sectoarele de prelucrare.

Programele de promovare vor trebui să fie puse în aplicare în UE sau în orice țară terță și sunt pentru o perioadă de un an.

Pentru prima dată, Comisia lansează astfel de invitații, care sunt acceptabile în cazul unei perturbări grave a pieței și atunci când acțiunile promoționale sunt văzute ca un răspuns adecvat la situație. Criza COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra anumitor sectoare agricole și alimentare, în principal datorită schimbărilor rapide ale cererii și închiderii restaurantelor, barurilor și cafenelelor din întreaga UE.

Ambele apeluri vor fi deschise pentru aplicații până pe 27 august 2020.

Un apel este destinat programelor „regulate” care pot fi depuse de una sau mai multe organizații din aceeași țară UE.

Al doilea apel este pentru programele „multi”, care pot fi depuse de cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau prin intermediul uneia sau mai multor organizații europene.