CP № 67 ECHIPAMENT RENAL ACUT LA PERSOANE CU SUB 18 ani
Ședere minimă în spital - 5 zile

echipament

CODURILE BOLII ICD-10

Insuficiență renală acută
N17.0 Insuficiență renală acută cu necroză tubulară
Necroză tubulară:
• BSU
• acut
• renal
N17.1 Insuficiență renală acută cu necroză corticală acută
Necroză corticală:
• BSU
• acut
• renal
N17.8 Alte insuficiențe renale acute

CODURI DE PROCEDURI DE BAZĂ SUB CIM-9 KM

PROCEDURI DE DIAGNOSTIC DE BAZĂ

ALTE RADIULUI PIEPTULUI
Exclude:
angiocardiografie - 88.50-88.58
angiografie - 88.40-88.68
** 87,49 ALTE RADIULUI PIEPTULUI
Examinarea cu raze X a:
plămân, BSU
inima, BSU

EXAMENUL CU RAZI X AL SISTEMULUI URINAR
Exclude:
Angiografia vaselor renale - 88.45-88.65
** 87,71 ETAJUL RENALULUI
Tomografia computerizată a rinichiului
** 87,73 PIELOGRAFIE INTRAVENOASĂ
pielografie de infuzie diuretică
** 87,74 PIELOGRAFIE RETROGRAD
** 87,76 CISTORETROGRAFIE RETROGRADICĂ
** 87.79 ALTE EXAMENE CU RAZI X A SISTEMULUI URINAR
Examinarea cu raze X

ULTRASUNET DIAGNOSTIC (ULTRASUNET)
** 88,75 ULTRASUNETUL DIAGNOSTIC AL SISTEMULUI URINAR
** 88,76 ULTRASUNET ȘI RETROPERITONEU DIAGNOSTIC ABDOMINAL

** 89,29 EXAMEN URINA
Include următoarele studii:
Bioanaliza urinei - un test microbiologic pentru bacteriile din urină
Clearance renal
Examinarea chimică a urinei:
bilirubină, urobilinogen, pH,
greutate specifică, proteine, glucoză,
corpuri cetonice, urobilinogen, bilirubină,
sânge și examinarea provizorie a „sedimentului”, greutatea relativă

ALTE PROCEDURI DIAGNOSTICE CARDIOVASCULARE ȘI VASCULARE NEOPERAȚIONALE
Exclude:
ECG al fătului - 75,32
** 89.52 ELECTROCARDIOGRAFIE
ECG BSU
ECG (cu 12 sau mai multe oportunități)

MONITORIZARE CIRCULATORIE
Exclude:
monitorizare electrocardiografică în timpul intervenției chirurgicale - nu codificați!
** 89,66 MĂSURAREA GAZELOR DE SÂNGE VENOASE MIXTE:
ACR - pH din sânge, saturație, baze tampon

EXAMEN MICROSCOPIC DE SÂNGE
** 90,53 EXAMEN MICROSCOPIC DE SÂNGE
Studiul microbiologic al hemoculturii - cultură și sensibilitate

** 90,59 TEST DE SÂNGE
Include următoarele studii:
Biochimic:
zahăr din sânge, uree, creatinină
potasiu, calciu, sodiu, clor, fosfor
Hematologic:
hemoglobină, eritrocite, leucocite,
trombocite, hematocrit,
imagine diferențială a sângelui-sediul-celule,
granulocite, monocite, limfocite
Teste de hemocoagulare:
timpul de sângerare, timpul de coagulare, timpul de protrombină,
timpul de tromboplastină parțială, indicele cefalină-caolin/ARTT /, fibrinogen

EXAMEN MICROSCOPIC DE URINA
** 91,33 EXAMEN MICROSCOPIC DE URINA - CULTURĂ ȘI SENSIBILITATE
Include urocultură și antibiogramă
** 91,39 EXAMEN MICROSCOPIC DE URINA - SEDIMENT URINAR
Include obligatoriu:
examinarea sedimentelor - eritrocite, leucocite, bacterii

PROCEDURI TERAPEUTICE DE BAZĂ

TRANSFUZIA DE SÂNGE ȘI COMPONENTE SÂNGE
* 99.04 TRANSFUZIA MASEI ERITROCITE
* 99.05 TRANSFUZIE PLACETĂ
transfuzia de trombocite
* 99.06 TRANSFUZIA FACTORILOR DE ÎNCHIDERE
transfuzie de factor antihemofil
* 99.07 TRANSFUZIA ALTUI SER
transfuzie de plasmă, albumină umană
Exclude:
injectare (transfuzie) de:
gamavenin - 99.16
gamma globulină - 99,14
* 99.08 TRANSFUZIA ÎNLOCUIRII Sângelui
transfuzie de dextran
* 99.09 TRANSFUZIA ALTEI SUBSTANȚE
transfuzie de:
substitut de sânge
granulocite
Exclude: transplantul de măduvă osoasă (transfuzie) - 41,0

INJECȚIA SAU INFUZIA DE SUBSTANȚĂ MEDICINALĂ SAU PREVENTIVĂ
Include:
injecție subcutanată sau perfuzie cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intramusculară cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intravenoasă cu acțiune locală sau generală
* 99.18 INJECȚIE SAU INFUZIE DE ELECTROLITI
* 99.19 INJECȚIA ANTICOAGULANȚILOR
Exclude:
infuzie de drotrecogin alfa (activată) - 00.11

INJECȚIA SAU INFUZAREA ALTEI SUBSTANȚE MEDICINALE SAU PREVENTIVE
Include:
injecție subcutanată sau perfuzie cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intramusculară cu acțiune locală sau generală
injecție sau perfuzie intravenoasă cu acțiune locală sau generală
* 99.21 APLICAREA INJECȚIEI DE ANTIBIOTICE
* 99.22 INJECTAREA ALTOR MEDICAMENTE ANTI-INFECȚIOASE
* 99.29 INJECȚIA SAU INFUZAREA ALTEI SUBSTANȚE MEDICINALE SAU PREVENTIVE
injecție diuretică

Cerință: Calea clinică este considerată completă dacă se aplică și se raportează trei proceduri principale de diagnostic și două proceduri terapeutice principale, specificate în codurile bloc ale procedurilor de bază din ICD-9 KM. Procedurile efectuate trebuie să fie reflectate în Documentul №1.

І. CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT ȘI PENTRU EFECTUAREA CĂILOR CLINICE
1. UNITĂȚI OBLIGATOARE, APARATE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE, DISPONIBILE ȘI FUNCȚIONARE PE TERITORIUL INSTITUȚIEI MEDICALE, PERPETRATORUL ÎNGRIJIRII SPITALULUI
Unitatea medicală de îngrijire spitalicească poate furniza, de asemenea, prin contract, imputate ca unități obligatorii, aparate și echipamente medicale și cu structuri de îngrijire ambulatorie, situate pe teritoriul său.
Unitate obligatorie Aparate și echipamente
1. Clinica/secția/sectorul de nefrologie și dializă pediatrică
sau
Clinică/secție/sector pentru bolile copiilor Conform Ordonanței №18 din 20.06.2005 a Ministerului Sănătății
2. Laborator clinic Conform standardului medical „Laborator clinic”
3. SAIL/KAIL/OAIL Conform standardului "Anestezie și terapie intensivă"

4. Sectorul imagistică Conform standardului medical „Diagnostic imagistic”

2. UNITĂȚI OBLIGATORII, APARATE MEDICALE ȘI ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA ALGORITMULUI SENII, NEDISPONIBILE PE TERITORIUL TRATAMENTULUI MEDICAL ȘI MEDICAL
Furnizorul de servicii medicale de îngrijire spitalicească este obligat să asigure activitatea unității structurale respective printr-un contract cu o altă instituție medicală, care îndeplinește cerințele pentru aparate, echipamente și specialiști pentru acest CP și are un contract cu NHIF.
Unitate obligatorie Aparate și echipamente
1. Laboratorul de medicină nucleară Conform standardului medical „Medicină nucleară”
2. Sectorul clinicii/secției/hemodializei În conformitate cu Ordonanța №18 din 20.06.2005 a Ministerului Sănătății
3. Laboratorul de microbiologie clinică Conform standardului medical „Microbiologie clinică”

3. SPECIALISTI NECESARI PENTRU IMPLEMENTAREA CĂILOR CLINICE.
- un medic cu o specialitate recunoscută în nefrologie pediatrică
sau
un medic specializat în pediatrie, care lucrează în domeniul nefrologiei și/sau dializei la copiii cu vârsta de până la 18 ani;
- un medic specializat în laborator clinic;
- medic specializat în imagistica diagnostic;
- medic specializat în anestezie și terapie intensivă.

Notă: Tratamentul copiilor cu FRA severă se efectuează într-o clinică universitară de către un nefrolog pediatric cu posibilitatea tratamentului de dializă.

ІІ. INDICAȚII PENTRU SPITALIZARE ȘI TRATAMENT
1. INDICAȚII PENTRU SPITALIZARE.
O combinație a unora dintre următoarele simptome:
- oligo sau anurie;
- hiperkaliemie;
- creșterea dinamică a valorilor creatininei și ureei peste valorile de referință pentru laboratorul respectiv;
- abateri în SCA cu dovezi ale acidozei metabolice.
Fiecare pacient cu FRA - indiferent de volumul diurezei, excluzând cazurile care necesită ventilație artificială sau perioada postoperatorie timpurie.
Pentru a monitoriza gradul de recuperare a funcției renale.
Pentru pregătire și introducere în dializă program (chimioterapie, peritoneală) în caz de nerestabilire a funcției.

2. DIAGNOSTIC - ALGORITMUL DE TRATAMENT.
DIAGNOSTIC - ALGORITMUL DE TRATAMENT ÎN VARIAȚIILE ȘI POSIBILITĂȚILE SPECIFICATE ESTE OBLIGATORIU DE A EFECTUA ȘI DETERMINA PACHETUL DE DETOIT SĂNĂTOS DE SPITAL DENO DETOI DENO.
1. Colectarea materialului biologic pentru cercetare se efectuează în primele 24 de ore de spitalizare a pacientului.
2. Examenele imagistice - ultrasunetele diagnostice (ultrasunete) se efectuează până în a 2-a zi de la începutul internării pacientului.
3. Examenele cu raze X și medical-diagnostice se efectuează până în a 3-a zi de la începutul internării pacientului.
Notă: Controlul clinic-laborator și/sau testele imagistice sunt efectuate până la sfârșitul spitalizării pacientului.

Tratamentul are ca scop eliminarea cauzei OBN, menținerea funcției renale și a homeostaziei și, dacă este necesar, aplicarea metodelor de purificare a sângelui extrarenal.
Infuzie de soluții saline apoase și înlocuitori de sânge pentru a menține euvolemia.
Diuretice - în caz de răspuns diuretic.
Nutriție parenterală.
Antibiotice.
Tratament antianemic, incl. și cu o transfuzie de sânge.
Corecții ale dezechilibrului alcalin-acid și ale deviațiilor electrolitice.
Aplicarea purificării extrarenale a sângelui - hemodializă intermitentă, hemofiltrare constantă cu debit scăzut, hemoperfuzie sorbentă etc.

LA TRATAREA ÎN CALEA CLINICĂ, INSTITUȚIA MEDICALĂ ESTE OBLIGATĂ SĂ ASIGURE DREPTURILE PACIENTULUI STABILITE ÎN ACTUL SĂNĂTĂȚII.
DREPTURILE PACIENTULUI SUNT EXERCITATE ÎN CONFORMITATE CU REGULILE PRIVIND STRUCTURA, ACTIVITATEA ȘI ORDINEA INTERNĂ A INSTITUȚIEI MEDICALE.

3. REALIZAREA UNUI DIAGNOSTIC FINAL.
Diagnosticul final se face pe baza unei combinații de retenție de azot care apare rapid cu unele dintre următoarele anomalii clinice și de laborator:
- oligo-anurie;
- hipertensiune;
- hiperhidratare;
- hiperkaliemie;
- acidoză.

4. DEHOSPITALIZAREA ȘI DETERMINAREA REGIMULUI POST-SPITALAL.
Criterii medicale pentru spitalizare:
Pacientul poate fi externat după ce a răspuns la reclamații clinice și a îmbunătățit parametrii de laborator.

Finalizarea procesului de vindecare și urmărire
Prețul unei căi clinice include două examinări consultative ambulatorii la apariția pacientului în termen de o lună după externare și recomandate în epicriză.
Examinările consultative de control după externarea pacientului se reflectă într-un jurnal/jurnal special pentru examinări, care este stocat în blocul diagnostic-consultativ al instituției medicale - furnizor de îngrijiri spitalicești.
În cazul unui diagnostic inclus în Ordonanță pentru examinarea medicală, pacientul este trimis pentru observare dispensar, conform cerințelor aceluiași.

5. EXAMINAREA MEDICALĂ A ABILITĂȚII DE LUCRU - se efectuează în conformitate cu Ordonanța privind expertiza medicală a capacității de lucru.

III. DOCUMENTAREA ACTIVITĂȚILOR CLINICE
1. SPITALIZAREA PACIENTULUI este documentată în „Istoria bolii” (IS) și în partea II a „Direcției de spitalizare” - bl.

2. DOCUMENTAREA ALGORITMULUI DE DIAGNOSTIC-TRATAMENT - în „Istoria bolii” și Documentul №1, care face parte integrantă din IZ.

3. PRESCRIPȚIA/TRANSFERUL LA O ALTĂ INSTITUȚIE MEDICALĂ ESTE DOCUMENTATĂ ÎN:
- „Istoria bolii”;
- partea a III-a din „Direcția pentru spitalizare” - bl. MH-NHIF №7;
- epicrizis - se obține împotriva semnăturii pacientului (părinte/tutore), reflectată în IZ.

4. DECLARAȚIA CONSIMȚAMENTULUI INFORMAT (Document nr.) - semnat de pacient (părinte/tutore) și face parte integrantă din „Istoria bolii”.

DOCUMENTUL № 1 ȘI DECLARAȚIA CONSIMȚAMENTULUI INFORMAT SUNT ATASATE LA FIȘA „ISTORIA BOLII”.

DOCUMENT № 4
INFORMAȚII PACIENTULUI (PĂRINTE/TUTOR/TUTOR)

ECHIPAMENT RENAL ACUT (REN)

OBN este o deteriorare acută (timp de ore și zile de la momentul inițial) a funcției renale din diverse motive, cum ar fi: șoc, intervenții chirurgicale, infecții, otrăvire și altele. Foarte des OBN se manifestă în timpul culcării în secția de terapie intensivă sau în altă secție în legătură cu condițiile de mai sus, iar fazele inițiale ale OBN sunt foarte adesea mascate de șoc, perioada postoperatorie și altele. Ulterior, cantitatea de urină poate scădea până când se oprește odată cu apariția simptomelor severe, care pun viața în pericol. Tratamentul este obligatoriu în spital și, mai presus de toate, se depun eforturi pentru a elimina factorul cauzal, care în sine poate îmbunătăți funcția renală. Sunt necesare perfuzii regulate, diuretice, antibiotice și alte medicamente prescrise de medicul dumneavoastră. În anumite indicații, se efectuează proceduri de hemodializă, care pot avea un efect de salvare a vieții până la restabilirea debitului de urină. Prognosticul ARF poate fi bun cu recuperarea completă a rinichilor dacă se administrează în timp un tratament adecvat. Rezultatul fatal este posibil (într-un procent mic de cazuri), precum și cronicitatea, care necesită o monitorizare sistematică de către un nefrolog după manifestările acute.

ÎNREGISTRAREA PROCEDURILOR CLINICE ALE CĂILOR № 67 ”ECHIPAMENT RENAL ACUT LA PERSOANE CU SUB 18 ANI”

DOCUMENT №1
Procedurile efectuate vor fi introduse de contractantul lor și vor fi reflectate în Documentul №1 în ziua executării.
Înregistrarea lor obligatorie este supusă controlului imediat și ulterior de către experții RHIF/NHIF.
În caz de neexecutare conform algoritmului stabilit al CP, instituția medicală executantă a asistenței spitalicești este supusă impunerii de sancțiuni, inclusiv reținerea în următoarea perioadă de raportare a fondurilor plătite pentru calea clinică.
І. ІІ.
Ziua pentru proceduri 1 zi 2 zi 3 zi 4 zi 5 zile Descărcare
Data
PROCEDURI DE DIAGNOSTIC DE BAZĂ

PROCEDURI TERAPEUTICE DE BAZĂ

CONSULTĂRI CU ALȚI SPECIALISTI

DATA ELIMINĂRII PACIENTULUI
SEMNATURA ȘEFULUI CLINICĂ/DEPARTAMENTUL SEMNATURA MEDICULUI