Administrator de date cu caracter personal:

SMDL SINEVO Bulgaria EOOD (numit SINEVO) prelucrează datele dvs. personale în calitate de administrator.

informativă

Responsabil cu protecția datelor (DPO):

Scopurile prelucrării:

BLUE prelucrează datele personale ale pacienților săi prin intermediul sistemelor manuale și automate în următoarele scopuri: în cadrul serviciului medical, pentru furnizarea de asistență medicală, furnizarea de servicii precum programarea, susținerea testelor, completarea formularelor de teste și testele solicitate de pacienți, furnizarea consultației/consultațiilor necesare înainte sau după studiu (după caz), comunicarea rezultatelor, furnizarea formularelor de testare, informarea medicului care a trimis pacientul (după caz), notificarea rezultatelor în caz de valori critice, alte comunicări activități, gestionarea serviciilor de sănătate, dezvoltarea relațiilor contractuale cu dvs., inclusiv efectuarea operațiunilor de facturare, executarea plăților, rambursarea împrumuturilor și îmbunătățirea serviciilor noastre, inclusiv căutarea de feedback în vederea performanței a contractului sau în vederea și îndeplinirea intereselor legale ale SINEVO.

Motivele procesării:

Anumite categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate de SINEVO pe baza obligațiilor legale care îi revin în temeiul legislației speciale aplicabile, precum și a legislației în domeniul sănătății, contabilității financiare și a problemelor fiscale și a stocării. Datele personale sensibile, cum ar fi starea de sănătate a pacientului și datele genetice, sunt prelucrate pe baza art. 9 (2) (h) din GDPR.

Apoi, când ați exprimat dorința de a primi buletinul nostru periodic/buletinul informativ/sau alte mesaje comerciale despre produsele și serviciile SINEVO, sucursalele și companiile, asociații SINEVO, utilizând mijloacele de comunicare la distanță (de exemplu: e- poștă, telefon), cu Având în vedere scopurile marketingului direct, baza pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. dat în sensul art. 6 (1) (a) din GDPR.

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate sunt:

 • numele de familie;
 • prenume;
 • gen;
 • vârstă;
 • Data de nastere
 • semnătură;
 • date din domeniul medical;
 • date de sănătate;
 • date medicale;
 • date genetice;
 • cod de client;
 • Cod PIN;
 • Datele cărții de identitate;
 • abordare;
 • telefon;
 • e-mail;
 • semnătură;
 • profesie;
 • ocupaţie;
 • poziția persoanei asigurate și alte informații;
 • care decurg din aceasta;
 • informații despre contract.

În ceea ce privește părinții/reprezentanții/tutorii/custodii pacienților minori sau pacienții adulți, cu imposibilitatea stabilită de a exprima consimțământul informat, pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: prenume, nume, semnătură, cod PIN, alte date din identitate card. În cazul în care pacientul solicită ca rezultatele să fie trimise în format electronic, în funcție de mijloacele preferate de pacient: (i) pentru trimiterea prin e-mail: prenume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail, date de sănătate, inclusiv date medicale; în plus (ii) pentru profilurile utilizatorilor online, pe baza unei cereri de sondaj: detaliile cererii de sondaj, inclusiv informații bancare, cod client, detalii contract, număr de telefon, utilizator și parolă; în plus (ii) pentru profilurile utilizatorilor web: PIN, adresă de e-mail. În cazul în care ați acceptat comercializarea directă, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: prenume, prenume, adresă de e-mail.

Destinatari:

Datele procesate pot fi transmise/trimise către: alte companii care fac parte din grupul căruia îi aparține SINEVO, parteneri contractuali care asistă SINEVO în desfășurarea activităților laboratorului precum spitale, servicii de medicină a muncii etc; unități autorizate, medicii care trimit, companii de asigurări, fonduri de asigurări de sănătate, alte organisme publice.

Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi trimise și în afara Bulgariei către țări din Spațiul Economic European sau către țări terțe. Datele pot fi acum trimise în China și Statele Unite. Transferul de date în aceste țări va fi efectuat pe baza consimțământului dvs. informat în mod explicit, în conformitate cu cerințele art. 49 (1) (a) din GDPR.

Durata prelucrării:

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru finalizarea serviciului medical, executarea contractului, rambursarea împrumuturilor după caz, și ulterior, după caz, pentru a respecta obligațiile legale, inclusiv cele aplicabile arhivării, precum și ca atunci când există un interes legal al SINEVO (cum ar fi: îmbunătățirea serviciilor, gestionarea plângerilor, protecția drepturilor și intereselor).

Dacă ați consimțit la activități de marketing direct, datele pot fi prelucrate în acest scop, până când se exercită dreptul de a obiecta la prelucrare sau până la retragerea consimțământului. Retragerea consimțământului va avea efecte viitoare, fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate anterior.

Drepturile entității:

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, vă bucurați de următoarele drepturi, în condițiile prevăzute de lege: dreptul la informații; dreptul de acces la date; dreptul de a corecta datele dvs. personale; dreptul de a solicita ștergerea datelor referitoare la dvs. („dreptul de a fi uitat”) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul de a restricționa prelucrarea; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a obiecta la prelucrare; dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care motivele prelucrării au fost date consimțământului subiectului; dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate; dreptul de a solicita autorităților naționale de supraveghere (cum ar fi Comisia pentru protecția datelor) sau instanțelor competente, după caz.

După expirarea perioadelor de păstrare a datelor sau ca urmare a unei cereri de ștergere a datelor, SINEVO poate dispune anonimizarea datelor (privându-le astfel de caracteristicile de identificare) și continuă prelucrarea datelor în scopuri statistice, prin care aceste date nu pot să nu mai fie legat de dvs. ca persoană vizată.

Furnizarea datelor dvs. personale nu este obligatorie, dar este necesară pentru furnizarea de servicii medicale de către SINEVO, deoarece este necesară pentru analiza eșantioanelor și furnizarea rezultatelor acestora.

Nu există decizii sau profiluri automate în procesarea datelor dvs. personale.

Pentru mai multe detalii despre activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de SINEVO și drepturile conexe, ne puteți scrie la: [email protected]

Vă puteți referi și la Politica de protecție, confidențialitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal disponibile prin intermediul aplicației web WebResults, postată pe site-ul nostru web la: www.synevo.bg.

În cazul în care adresa de e-mail indicată în acest formular aparține unei alte persoane și, în consecință, atunci când este necesară trimiterea rezultatelor către medicul expeditor sau când sunt dezvăluite alte date personale aparținând unei terțe părți, pacienții confirmă că au a informat persoanele relevante. modul în care datele lor personale vor fi prelucrate și că au obținut consimțământul persoanelor în cauză pentru a efectua această operațiune (după caz).

În acest sens, pacienții au obligația de a informa persoanele cu privire la conținutul clauzelor de informații menționate mai sus și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât prelucrarea (de exemplu, în cadrul serviciului medical, să trimită rezultatele testelor) ) se poate realiza fără a solicita alte informații de la SINEVO.