considerat de adm. cazul № 435 conform inventarului pentru anul 2015.

4352015

și să se pronunțe cu privire la următoarele:

Procedurile se desfășoară prin ordinul art. 203 și următoarele din APC, coroborat cu art. 1, alin. 1 din SMRDA.

La ședință, reclamantul, personal și prin reprezentanții săi legali, a confirmat cererea pe motivele indicate în aceasta, a angajat probe suplimentare în sprijinul afirmațiilor sale.

Pârâtul - Direcția Generală pentru Executarea Pedepselor, Sofia, nu a trimis un reprezentant, a depus o declarație scrisă, care contestă în mod clar cererea ca neîntemeiată și nedovedită și confirmă răspunsul scris prezentat în cauză. Acesta stabilește obiecții față de formalismul cererii, datorită conținutului său identic față de multe alte pretenții ale altor persoane private de libertate. De asemenea, obiectează că reclamantul nu pretinde și nu dovedește apariția unor daune specifice, iar declarația din declarația de creanță nu corespunde adevărului obiectiv. Revendicați taxe legale.

Procurorul Parchetului raional - Burgas dă o concluzie cu privire la validitatea parțială a cererii numai în măsura despăgubirii solicitate pe baza lipsei de apă curentă și toaletă în celule noaptea.

Pe baza constatărilor de fapt de mai sus, trebuie să se considere că cererea este justificată.

Potrivit normei art.52 din CPA, despăgubirea pentru daune morale este determinată de instanța de justiție. În acest caz, instanța evaluează atât datele obiective cu privire la condițiile de la locul închisorii, cât și durata perioadei pentru care se solicită despăgubirea - de la 14.07.2014. până la 27.02.2015, când a fost depusă cererea. Pentru această perioadă de aproximativ 8 luni, instanța stabilește o despăgubire în valoare de 960 BGN, datorată împreună cu dobânda legală, începând cu 27 februarie 2015. până la plata finală a sumei. În partea rămasă, până la suma totală solicitată de 23.000 BGN, cererea ar trebui respinsă ca nefondată.

Normele art. 10, alin. 2 și alin. 3 din SMRDA sunt speciale și derogă de la regula generală a art. 78, alin. 3 din CPC, potrivit căreia pârâtul are și dreptul de a cere plata cheltuielilor efectuate de către acesta proporțional cu partea respinsă a cererii și în acest sens, în ciuda validității parțiale a cererii, cererea pârâtului (în răspunsul la cerere) de acordare a onorariilor juridice este nefondată.

Astfel motivat și pe baza articolului 172 alineatul (2) din APC, Curtea Administrativă din Burgas, comisia IX,

ORDONĂ Direcția Generală pentru Executarea Condamnărilor, Sofia, să plătească DGD, aflat în prezent în închisoarea Burgas, cu PIN ********** despăgubire în valoare de 960 BGN. pentru daune morale suferite în timpul șederii sale în închisoarea Burgas din 14.07.2014. până la 27.02.2015, împreună cu interesul legal, începând cu 27.02.2015. până la plata finală a sumei, prin RESPINGEREA cererii pentru diferența peste 960 BGN. la pretinsul 23.000 BGN, ca neîntemeiat.

ORDONĂ Direcția Generală pentru Executarea Condamnărilor, Sofia, să plătească DGD, aflat în prezent în închisoarea Burgas, cu PIN ********** suma de 10 BGN. costurile cazului.

Decizia poate fi atacată la Curtea Administrativă Supremă în termen de 14 zile de la notificarea acesteia către părți.